من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

جمعیت دانشجویی امام علی
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: گوناگون

به جمعیت دانشجویی امام علی بپیوندید دوستان..

به روی کودکان کار لبخند بزنیم و دست محبت به سویشان دراز کنیم. جمعیت دانشجویی امام علی تقریبا در همه ی شهرهای ایران شعبه دارد. میتوانید فرم عضویت پر کنید و داوطلبانه در یاری و آموزش این کودکان همکاری کنید.

 

اجر شما پیش پروردگار عالم محفوظ است.

http://www.sosapoverty.org/