من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

لالایی
ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شعر ،عکس

فکر میکنم صدای همان دو خواهر خوش صوت "دارم امیدی" است..

لالا لالا گـل بـاغ بهـشتــم

لالا لالا تو بودی سرنوشتم

بخواب ای مـونس روح و روانــم

بخواب ای بلبل شیـریـن زبانـم

لالالایی لالایی لایــی لالایـــــــی

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی


بخواب ای جان شیرین راحت دل

چو بلبل نغمه زن در ساحت دل

بخواب ای غنچه ی نشکفته ی من

بخواب ای گوهر ناسفته ی من

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی

جونم لالای لایی عزیز دل لالایی لای لایی

بخواب ای نور چشم روشن من

بخواب ای روی ماهت گلشن من

بخواب ای نور دل نوباوه ی من

به شیرینی انار ساوه ی من

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی

عزیز دل لالایی لای لایی لالاییی لایــــــــ لایـــــــ

https://www.youtube.com/watch?v=6mfXuEKrxAo