من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

زیر پایم بغض دریا
ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: شعر

کمی نشستی و از ماه گفت‌ و‌ گو کردی

و عطر خاطره‌ها را دوباره بو کردی

نفس گرفتی و رد‌ّ بهار گم‌شده را

میان غربت نیزار جست‌و‌جو کردی

هوا چقدر به موقع گرفت و باران زد

و تو چقدر غزلهای ناب رو کردی

دلم چقدر گرفته‌ست، کاش می‌شد رفت

و چشمها را بستی و آرزو کردی

و زیر پای تو انگار بغض دریا بود

که منفجر شد و با موجها وضو کردی

به سمت ماه دویدی، رها، رهای رها

و صورتت را در ابرها فرو کردی