من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

warrior
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: هیچی

با نمیدانم چه خیالی مینشینم آنطرف تر.. نفس کوتاه و عمیق میکشم و به دسته بندی کارت پستال هایی که از آسمانِ  سطل زباله ی کاغذها فرو افتاده ادامه میدهم.. عکس ها و منظره های مثل هم را جدا میکنم، پاکت ها را دسته دسته میکنم و در آخر در جای دنجی مثل کارتون جا کفشی منظم میچینم.. با خودم فکر میکنم کارت ها به اندازه ای هست که بشود هر هفته یکی برای مادام "ادور" و حالا موسیو "گرانژان" فرستاد..

The strongest of all warriors are these two: Time and Patience

هی گوشه چشمم میخواهد خیس شود.. تنها راهش همین است که دست گرد و خاکی ام را نشانش بدهم تا منصرف شود از لبریز شدن..