من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: گوناگون

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود 

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم 

وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم 

کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت


------------------------------------------------------------------------------------------

غم دارم و اشک

چرا در یک روز نیمه آفتابی ِ این شهر باید خبر ناگوار ِ پر کشیدنی را از 5000 کیلومتر آنطرف تر بشنویم؟ خبر از شکست ریتم قلب عزیزی که نبودش را نمیشود باور کرد.

چرا خوب ها زود میروند؟ چرا انقدر غم انگیز و بی خبر میروند؟

چرا دقیقا زمانی که انتظارش را نداریم میروند؟

چرا یک نابغه باید از این 7 میلیارد انسان روی زمین کم شود؟

چرا او که یک نابغه در علم پزشکی بود، یک نابغه در فراگیری زبان و هنر و خلق کننده ی ایده های زندگی بخش، یک نابغه در برقراری ارتباط، یک نابغه در ادبیات فارسی و زبان های دیگر، یک نابغه در کتاب خوانی و تشخیص و ترجمه، یک نابغه در سرودن ابیات و قافیه ها...

یک نابغه ی تکرار نشدنی!! چرا باید انقدر زود برود؟ چرا انقدر ناگهانی؟

چرا باید زمانی برود که دارد خودش را برای مراسم ازدواجش آماده میکند؟

غم دارم و اشک

امروز قلب بزرگ مردی در روز سالگر شهادت برادرش از تپش ایستاد.

عزیزی را از دست دادیم که جای خالیش را به هیچ وجه نمیشود باور کرد.

نابغه ای به دار باقی شتافت که نبودش هرگز جبران نمیشود.

دکتر محسن پسندیده..

ما به او میگفتیم عمو محسن!

با عمو محسن بود که محمود دولت آبادی را شناختم. او بود که تشویقم کرد کلیدر و سلوچ و غیره را بخوانم.. او بود که کتاب اشعار معاصر فرانسوی را به من هدیه داد و سفارش کرد.

عمو محسن! یادتون هست گفتید میتونم بیام مطبتون کارآموزی؟ پس کجا رفتید؟

غم دارم و اشک دارم

این دنیا برای جسم و فکرش کوچک بود. آدم ها به قد و قامت حرف هایش نمیرسیدند. مطمئنا به آراستگی ِ همیشه اش میرود بهشت.. جایش امن ِ امن است.  

 به قول خواهرم، توشه اش بسی پربار بود! خوشا به سعادتش.

 

ضایعه درگذشت این عزیز ِ مهربان را به خانواده ی محترم و به ویژه به مادر و پدر نازنینش از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم.

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم، برای ایشان صبر و شکیبایی  از پروردگار متعال خواهانم. 

ازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار در بهشت برین و مزید فضل و رحمتش را خواستارم. 

  آمین.

فاتحه ای برای شادی روحش بخوانید. 

-------------------------------------------------------------------------------------

یکی از مقاله های دکتر:

http://mcsabzevar.ir/index.php/2013-09-09-07-34-38