من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

از ویژگی های زبان فرانسه
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: گوناگون

زبان مرد سالاری است فرانسه. اگر یک جمع تعداد زنها بیشتر از مرد ها باشد، آن جمع را "مذکر" معرفی میکنند. در واقع واژه ای به نام "آنها" که بیطرف است ندارند.

در زبان فرانسه "مرد" را Homme میگویند و "انسان" را نیز هم. برای همین مجبورند گه گاه توضیح دهند که این "Homme" یعنی مرد و زن و بزرگ و کوچک و در کل گونه ی انسان و نه تنها مرد!

واقعا زبان فارسی از این لحاظ برتری هایی دارد که نمیشود نا دیده گرفت.

اگر مواردی در این زمینه دیدم اضافه میکنم.