من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

دوست نوشت 4
ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: گوناگون

یکی از دوستان فرانسوی یک ویدءو در ف.ی.س.ب.و.ک انتشار کرده بود و نوشته بود :

با دیدن این فیلم حتما متوجه میشویم یک چیزی در جامعه ی ما میلنگد.

فیلم گزارشی بود که از چند دختر 6 تا 9-10 ساله گرفته بودند.

آقای مجری : ما میخواهیم یک فیلم بسازیم که در آن به دو دختر نیاز داریم! این دو باهم دوست هستند و یکی از دختران بسیار مهربان است در حالی که دیگری بسیار بدجنس است.. حالا تو کدام نقش را انتخاب میکنی؟

دختر 1 : من نقش بدجنس را انتخاب میکنم.

باقی دختران : من نقش دختر مهربان را میخواهم.

آقای مجری : این دختر مهربان را چگونه فرض میکنید؟

اکثر دختران : زیبا، با پیراهن بلند و گل دار و موهایی خوش رنگ

آقای مجری : خب باید بگویم در این فیلم دختر مهربان زشت است و دختر بدجنس بسیار زیباست.. آیا هنوز سر انتخاب خود هستی؟

دختر 1 : خب به همین خاطر دختر بدجنس را انتخاب کرده بودم

باقی دختران : واقعا؟ خوب من نقش بدجنس را انتخاب میکنم!

آقای مجری : اما این دختر بسیار شخصیت بد و بدجنسی دارد.

دختران : انتخاب من همین است چون او زیباست

***********************************************

برای من خیلی عجیب بود! با خواهری صحبت میکردیم و میگفتیم خوب میشود اگر چنین تستی را در وطن از دختر بچه ها بگیریم.

دوست دارم بدانم محیط تربیتی چقدر در افکار بچه ها در این زمینه تاثیر دارد؟