من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

گذشته
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مَـنـآنـه ها

گاهی باید "گذشته" را برداری و آرام بدون اینکه متوجه شود ببری در هوای آزاد، جایی که گردش باد هست، بدون اینکه دستانت بلرزد بگذاری زمین.. باید آرام بنشینی کنارش و بدون اینکه فکر کنی کبریتی روشن کنی بگیری زیرش.

آنگاه "گذشته" که شعله ور شد، بدون اینکه بگذاری بویش به مشامت برسد بروی داخل، پنجره را ببندی.. و از پشت شیشه به رقص نارنجی و قرمز و خاکستری "گذشته و باد" نگاه کنی.

او خودش میرود.. تو سبک میشوی.. مطمئن باش حالت خوب میشود..