من و سوئیس

مینویسم خاطراتم/ تا بماند یادگارم/ آنچه را دارم ازین پس/ حاصلِ کار است همی بس

از نگار میرسد..
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شعر

دارم امیدی

در آسمانت، دیده ام ابر سپیدی ای

ای ابر دلکش، ای اسب سرکش

دستی به یالت

می نشیند تک سواری

تک سوار بی قراری

کاوه ای در کار یاری

عاشقی چشم انتظاری

صحرا ندیدی تک سوار آرزو را

در آسمان و بر زمین مانند او را

این قاصد پر قصه بی گفتگو را

ابر سپید سرکش امید ما را

دارم امیدی

 

* حتما این قطعه را گوش کنید. بسیار بسیار زیبا میخوانند مرجان و مهسا وحدت.

http://www.youtube.com/watch?v=8hUY-_zic_I