پروین

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نشد، چشم من و پروین است

- این یعنی چی؟

- میدونی! همه ی اتفاقای بزرگ از اون جایی شروع میشن که ذهن ما تموم میشه...

- فهمیدی!؟

- نه نفهمیدم.

- خب درسته، خود ِ خودشه! چون منم نفهمیدم دیگه!.. هیشکی نباید بفهمه.

- بابا معنی این رو میخوام من.. این "چشم من و پروین است" یعنی چی؟

- پروین.. یعنی عشق من!

- آخه عشق تو تو خواب من چی کار میکنه؟

- نه! عشق من تو خواب تو نمیاد، هرکسی پروین خودش رو تو خواب میبینه..

 

تو را با اشک پروردم ندانستی و باکی نیست

نــدانــد تـلـخـی رنـج پـــدر را هـیــچ فـرزنــدی

/ 0 نظر / 15 بازدید