گلدان

همیشه با خود بودن سخت است. بعضی وقت‌ها خودت را جا بگذار و مانند روباهی که با هیچ‌کس سر دوستی ندارد، روی زمین بند نباش وقتی آرام شدی به خانه برگرد و خصوصی‌ترین حرف‌هایت را به گلدانت بگو. 

اردشیر رستمی 

 

* همه از دست هم میکِشَند، من از دست خودم. اگر میدانستی..

/ 0 نظر / 78 بازدید