بغض

گاهی بغض در گلو میماند و تو با آن مبارزه میکنی که سر باز نکند. گاهی اما، بغض کاری به مبارزه ی تو ندارد، خودش تا زیر حلقه ی چشمانت بالا میاید و نفست را به هِن و هِن می اندازد. انگار میخواهد تنبیهت کند. بیشتر مقاومت کنی، کاسه ی چشمت را چپ و راست میکند.

 

*دلم مادرم را میخواهد.. نیست

/ 0 نظر / 44 بازدید