برای ۲۵ خرداد

با تأخیر مینویسم؛ مینویسم که یادم بماند.. 

۲۵ خرداد تولد من بود.. نوشتن در این مورد بسیار سخت و نفس گیر است برایم.. توصیف احوالاتم در این روز و روز قبلش به همین سادگی‌ نمی‌شود.. با زبان قاصرم شاید اما..

- تولدم، روزی که نمیدانم چرا انقدر امسال منتظرش بودم، مثل ۲۵ خرداد چهار سال پیش حتما. خردادی که چنان شور و شوقی داشت و من چنان با اطمینان و اعتماد کامل رفته بودم پای صندوق که شکی بر پیروزیمان نداشتم.. رفتم تا حضور و رائ ام مفید باشد، برای آینده.. نشد. نبود.

- در خرداد نود و دو اما تصمیم گیری بسیار دشوار بود.. 
خاطرات تلخ ِ نبودن کنار هموطنان و روز های سخت ِ دوری در چهار سال گذشته.. حادثه های دردناکی که مثل یک فیلم روی دور ِ تند از جلوی چشمم میگذشت.. 
ماهی که پر بود از لحظات حساس مثل یک بازی فینال.. لحظاتی پر از نشانه و آوا..
روزهایی که قسمتیش با خواندن مطالب و خاطراتی از رنج ِ چهار ساله میگذشت.. تحلیل هایی که کمک میکردند به خودم ثابت کنم تصمیم درستی‌ گرفتم و مرا قاطع تر میکرد برای نرفتن.. احساسی که نمایش مضحک صدا و سیما تائیدش میکرد..

- {...} در غبار شک و شبهه ی روز‌های آخر اما، عزیز بزرگواری با از خودگذشتگی ِ تمام، بزرگترین درس تاریخی‌ ِ دههٔ گذشته را به مردان سیاست داد.. چشم پوشی از قدرت و منافع شخصی‌ برای مردم، به من و خیلی‌‌های دیگر امید داد، امیدی که قدرتش قسمت بیشتری از بد دلی‌‌هایم را از بین برد..

- روز ۲۴ خرداد با دستبند سبز و قرمزی رفتم که نگاه کردنش خاطرات ِ بی گفت و گویی را برایم زنده میکرد.. هم نگران بودم هم بیخیال.. نمیدانستم تا چه حد میتوانم امیدوار باشم، یا تا چه حد ناامید!..
وقتی‌ از پای صندوق‌ها برگشتیم، بی‌ صبرانه منتظر نتایج بودم و در عین حال بی هیجان!.. نمیدانم چرا منتظر آراء ۶۳ درصدی یا بیشتر بودم. چیزی که برایم عجیب نبود و حتی قابل قبول و بی چانه..

- خسته ی راه و‌ درس، ولی‌ از خوابیدن وحشت داشتم. از کابوس می‌ترسیدم. سعی‌ می‌کردم خودم را با دنبال کردن خبرها بیدار نگه دارم. نشد، خوابم برد. خواب دیدم. خواب ۴ سال پیش را دیدم. دیدم از در وارد شدیم و به روی مادر خندیدیم و گفتیم رای دادیم. کابوس بود. دیدم کسی‌ در صفحهٔ تلویزیون میخندد، دیدم زیرنویس صفحه نوشته ۶۳ درصد.. ندیدم نامه کدام یکیشان بود، اما کسی‌ نبود که باید باشد.. صدای خنده‌ای در گوشم می‌پیچید.. گریه می‌کردم.. دلم می‌خواست از خواب بپرم، می‌ترسیدم در کابوسی دیگر وارد شوم، کابوسی حقیقی‌ تر!

دم دمای صبح بود، مطمئن بودم خوابم حقیقت داشت. چشمانم خیس بود. گوشی به دست شدم و سایت‌ها را گشتم، دنبال درصد می‌گشتم.. این درصدر لعنتی و منفور در ذهنم مانده بود‌ و‌ نمی‌خواست محو شود.. خبری ازش نبود.. اما به جایش "عــدد" دیدم، عــدد‌هـای بــزرگ!! شبیه به شمارش آرا می‌مانست.. قطره‌ اشکی از گوشه چشمم غلتید و رفت در سوراخ گوشم پناه گرفت، مو به تنم سیخ شد. کابوس نبود. بیدار بودم!

- {...} ساعت تقریبا هفت صبح به وقت لوزان بود. نتایج قطعی نبود. همچنان دلهره بدی داشتم، با خودم میگفتم باز هم نمایش است و به زودی چیزی که نباید بشود میشود..
اما اینطوری ها نبود، داشتند کشش میدادنند، داشتند واقعا آرا را میشمردند.. لعنتی ها داشتند قانون را رعایت میکردند.. بغض امانم را بریده بود. تمرکز برای امتحانم غیر ممکن بود..

با هر ساعتی انتظار و بی خبری از نتایج احساس میکردم کسی محکم میکوبد پشت سرم.. انقدر که درد چهار ساله را درونش هک کند.. ساعات وحشتناکی بود، هر لحظه تاخیر در اعلام نتایج مُهر ِ تائید ِ محکمی بود بر تخلف و تقلبی که ۱۴۶۲ روز پیش از آن با اطمینان کامل و نیت قبلی مرتکب شده بودند..

- {...} تصاویر دانه دانه از دست رفته هایمان از ذهنم میگذشت، اشک هایم سرازیر شد.. چه هزینه ای؟ برای چه؟ به چه قیمت؟ چرا اینطور شد؟ چهار سال سرکوب و عقب ماندگی!! چهار سال تحقیر و محروم از روزمرگی.. چهار سال جدایی.. چهار سال دلیل تباهی عشق و پاشیدگی رابطه هایی که تا آخر عمر همینطور باقی میمانند.. سالهایی که بهترین دواران زندگی یک فرد میتوانست باشد، تباه شد، تباهش کرند.. به چه حقی؟.. سال هایی که زندگی خیلی ها را به دو قسمت کرد.. قبل از آن روز کذایی و بعد از آن.. زخم های جسمی و روحیی که تا آخر عمر باقی میماند.. چـــرا؟؟؟

داشتم دیوانه میشدم.!!- در عذاب بودم.. فکر ِ اینکه "فقط" برای همین شمرده شدن ِ رائیشان، یا جان دادند یا کم کم جان میدهند.. فکر مادران ِ داغ دار.. پدارن ِ غصه دار.. خانواده ها و بی گناهان گمنام ِ دربند یا زیر خاک!!.. میر ِ ما، مهدی ِ ما، زهرای ما.. هزاران روز از حصرشان میگذرد.. کجایند؟؟

لعنت به این شمارش.. لعنت به این ساعت ها که پی هم میروند و خبری نمیشود..

- طاقتم طاق شده.. حتی الان که بعد از پانزده روز این را مینویسم، اشک ها امانم نمیدهند.. نمیدانم خوشحالم یا نه.. نمیدانم چه در انتظار است بعد از این.. نمیدانم چگونه این مطلب را که سه روز است پایش نشستم به پایان برسانم.

- {...} ساعت های آخر اما، کم کم خنده ی بقیه دلم را شاد میکرد، در هر مرحله از اعلام نتیج باهم بررسی و تحلیل میکردیم، امیدوار بودیم به دور دوم نکشد.. بودند میان ما رائ ندادگانی که با ما خوشحالی میکردند و بی صبرانه منتظر نتایج بودند، کسانی که تصمیمشان قابل درک و احترام بود.. خواندن احساسات لحظه به لحظه ی دوستان مجازی به دل مینشست.. و چیزی که هیچ کس را رها نمیکرد، "اشک" بود.. چشمه ای که ورودی ِ شادیش را چهار سال بستند و حالا داشت کم کم باز میشد..

- {...} ساعت تقریبا 18:30 به وقت لوزان بود که نتایج قطعی شد و اعلام کردند.. مستقیم شبکه را گرفته بودیم.. هرچند نتیجه را میدانستیم ولی انگار شنیدنش از یک منبع موثق و اینکه مطمئن بشویم به دور دوم نمیکشد هیجان ِ گم شده ای داشت که باید زنده میشد..

جیغ کشیدیدم!! دروغ نیست اگر بگویم خیلی خوشحال بودم، اما در عین حال هیچ وقت در زندگی، از نظر حقوق ِ شخصی، انقدر سردرگم نبودم، به حدی که احساس میکردم خوشحالیم ظاهریست.. شاید این حس مدت ها با من همراه باشد..

صدای باز شدن تک تک درهای خانه ها در ایران تا اینجا به گوش میرسید.. گرمای آغوش های باز برای تبریک و شادی تا اینجا احساس میشد.. طراوت شب و بوی دل انگیز ِ تهران تا اینجا به مشام میرسید.. صدای خنده های از ته دل.. صدای فریاد های بدون ترس.. صدای شبی شاد و بی دلهره تا سحر.. 
این بار هم نبودم در وطن و باز آرزوی عمیقی به دلم ماند..

- {...} بیست و پنجم خرداد تولد من بود.. تولدی که در چهار سال اخیر، آنطور که باید به دلم ننشست و برایم اهمیت نداشت.. ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ را پشت سر گذاشتم.. ۲۴ ساله میشوم.. این بار هدیه های خوبی دریافت کردم، خدا را هزاران بار شاکرم.. هرچند کامل نیست، زیرا که هنوز همگی منتظر آزادی ِ عزیزان دربندمان هستیم.. حالا همگی دلمان میخواهد شمارش معکوس را آغاز کنیم برای دیدن و شنیدن صدای رهبران ِ در حصرمان، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد.. شادی واقعی ما آن زمانیست که همه این عزیزان را در آرامش و رهایی از بند ببینیم..

- به مردمم افتخار میکنم و امیدوارم دولت تدبیر و امید، دولتی باشد که همواره از پس عملکردهایش، "اخلاق" و "معرفت" انسانی را بازتاب کند.. اصلی که حقیقتا در جامعه ی امروزیمان کمیاب شده..

*** صبح سحر رسید، به امید ِ طلوع ِ زود هنگام ِ خورشید میمانیم ***

30 ژوئن 2013 / 9 تیر 1392 / سوئیس، لوزان
 
 

/ 0 نظر / 2 بازدید