من و معجزه

انقدر نگران 40 دقیقه ای که در راه بود، بودی که احساس میکردی میخواهند تو را ببرند پای چوبه ی دار.. ضربان قلبت آشفته تر از تو بود..

شاهده برای این آخرین امتحان اضطرابی به خودت وارد کردی که هیچ زمانی وارد نکرده بودی، حق داشتی، سرنوشت ساز و حیاتی بود.. یادت بماند چقدر فکرهای جورواجور روز و ساعات آخر، ذهن بی جانت را فرا گرفته بود..

یادت بماند منتظر خورشید بودی، ولی صدای تق ِ تق ِ قطره های باران با حصار بالکن را شنیدی و دیدی باز میبارد، با قدرت ِ سینمایی!

با آن چتر گنده از خانه بیرون زدی و دردسر شد، برای رد شدن از میانبر ِ همیشگی و از زیر ساختمان در حال ساخت.. روی زمین آب جاری بود.. یادت بماند تا برسی مدام ذکری را زیر لب تکرار میکردی..

ساعت 7:50 وقتی رسیدی پشت دری که باید اولین نفر وارد میشدی.. نمیدانستی باید به "نام خانوادگی" ات لعنت بفرستی که به خاطره "آ" و الفبا همیشه اول لیست هستی، یا باید برایش درود بفرستی و خوشبین باشی به لحظاتی که در راهند.. و این به خاطر ِ "آ" ی اولش..

یادت بماند باید شانسی سه برگه بیرون میکشیدی.. یادت بماند چطور برگه ی اول را بیرون کشیدی.. یادت بماند نه رویی بود، نه زیری.. یکی بود که از وسط و نا کجایی بیرون کشیدی.. یادت بماند بدون نگاه کردن تاش کردی.. یادت بماند وقتی استاد گفت نمیخواهی بازش کنی، بازش کردی.. یادت بماند وقتی بازش کردی و صورت سئوال را خواندی، زیر نِگاه ِ معجزه سرخ شدی!

/ 5 نظر / 13 بازدید
لوزرن

و شاهده يادت بماند كه چقدر اين پست را شاعرانه نوشتي !!!! احسنت مي گم خودتونم مي دونيد سبك نوشتاريتون تو فارسي بي نظيره؟؟؟؟ اين كلمات رو از كجا جور مي كنيد؟؟؟ [لبخند]

ف . دیوانه

سلام چه حس عجیبی داشت یاد امتحان دادن افتادن!!! شاید ده سالی بشه که تو هیچ آزمونی نبودم ... اولش فکر کردم شاید یادم نیاد چه طور صبح امتحانم شروع میشد... ولی قشنگ تعریفش کرده بودی... البته تجربه ی خودتو ... هر چند که فکر کنم یه جورایی هممون حداقل یه بار اینطوری شدیم... فقط بلد نیستیم درست تعریفش کنیم... موفق باشی... خدانگهدار

من

البته که به کلمه "شانس" معتقد نیستم ولی... مرور بعضی اتفاقات بولد شده تو زندگی،خیلی عالیه...آدم تو زندگیش به مرور بعضی نقاط عطف نیاز داره :)...

مامان علیرضا(mahtab)

دوباره بودن ما هر روز صبح معجزه ایست تکراری که گاهی فقط با نبودنمان است که در می یا بیمش... کاش هر شب به خوابم بیایی و با تلنگری مرا از خواب بیدار سازی تا همیشه بیدار بمانم ... موفق باشی عزیزم امیدوارم در تمام مراحل زندگیت پیروز و سربلند باشی