جمعیت دانشجویی امام علی

به جمعیت دانشجویی امام علی بپیوندید دوستان..

به روی کودکان کار لبخند بزنیم و دست محبت به سویشان دراز کنیم. جمعیت دانشجویی امام علی تقریبا در همه ی شهرهای ایران شعبه دارد. میتوانید فرم عضویت پر کنید و داوطلبانه در یاری و آموزش این کودکان همکاری کنید.

 

اجر شما پیش پروردگار عالم محفوظ است.

http://www.sosapoverty.org/

/ 1 نظر / 49 بازدید
پاسخ

من درمورد صندوق ها در خیابان و جاهای مختلف چیزی نگفتم.. اصلا منظورم کمک مالی نبود. من دقیقا از فعالیت های دانشجویی و مردمی جمعیت امام علی صحبت کردم. جمعیتی که از کودکان کار و بی سرپرست یا بد سرپرست حمایت میکند.. داوطلبانی که بدون چشمداشت به این بچه ها در زمینه های مختلف آموزش میدهند و اگر بخواهند کمکی کنند شخصا کمک هاشون رو به دست بچه ها یاهمکارانشان میرسانند.. در غیر این صورت برای اطمینان از اینکه این کمک ها چگونه و در چه راهی استفاده میشوند ، میتوان از نزدیک به فعالیت های آنان نظارت داشت. به وب سایت سری بزنید..