خواب

در طول همه این زمان که اینجا بودم و خبر فوت نزدیکان را شنیدم، متاسفانه نتوانستم در مراسم خاکسپاریشان شرکت کنم.

فکر میکنم به این خاطر است که در خواب، مرگشان را باور نکردم. خیلی پیش آمده خواب ببینم و آنها هم باشند، خیلی سرحال و سالم.. من از خودم میپرسم مگر ایشان فوت نشده بود؟

دیشب همین اتفاق افتاد دوباره، ولی خیلی نرمال بود برایم. خانه ی مادربزرگم در شهر زادگاهم بودیم. از همنشینی با او خیلی خوشحال بودم فقط. اما از خودم هم نپرسیدم او هست یا نیست.. داشت از یکی از ویژگی هایم تعریف میکرد.

فقط چیزی که برایم تلخ بود، اینکه همزمان که نشسته بودم، خبر فوت عزیز دیگری را به من دادند.

 

رهایم کنید خواب های سرگردان..

/ 3 نظر / 2 بازدید
mohamad

صدقه بده فردا شب هم براشون یه صفحه قرآن بخون

امیر

خدا رفتگان شما رو بیامرزه. از بین ما هم کسی رفت که بعد اون دیگه فوت همه رو باور می کنیم.[ناراحت] امیدوارم تحمل سختی ها و گذر از ناراحتی هاتون با صبر و ایمان همراه باشه و دیگه کابوس یا خواب ناراحت کننده ای نبینید [لبخند]