خوشا نیروی هستی‌زای لبخند

خوشا لبخند شادی‌ آفرینان  

که شادی روید از لبخند اینان

 

*دلم برای هردو بسیار تنگ شده.. روز شماری میکنم برای دیدن و در آغوش کشیدنشان.. خداوندا سلامتی و عزت و طول عمر را برای همه ی پدر و مادر ها خواستارم.. لبخند ایشان، آرزوی من و آرامش بخش و انرژی دهنده ی جان فرزندان  است. به تو میسپارمشان!

/ 0 نظر / 59 بازدید